0911 474 071 info@unicarback.com

Zimná údržba exteriérov zahŕňa súbor činností, ktoré riešia problematiku zimného obdobia a to spriechodnenie ciest od nánosov snehu, či už tuhého alebo rozpusteného pri odmäku tzv. kaše, prípadne čistenie zamrznutých plôh s ľadom, ďalej strojovým alebo manuálnym posypom ciest chodníkov a rôznych príjazdových ciest ku objektom.

Tieto práce sa členia na manuálne a strojové.

Profesionálne spoločnosti používajú na údržbu exteriérov rôznych objektov firiem a spoločností vo väčšej miere strojové mechanizmy, nakoľko sú tieto objekty, prevažne, podstne väčších rozmerov než súkromný rodinný dvor a bolo by to časovo a výkonnostne nemožné.

Samozrejme ani veľké firmy sa nezaobídu bez manuálneho dočisťovania plôch. Jedna z hlavných a podstatných služieb ktoré spoločnosti na údržbu ponúkajú je aj tzv. pohotovosť alebo paušál.
Pohotovosť je rezervácia stroja a strojníka, a človeka na ručný odhrn, k dohodnutému objektu a v prípade potreby následnej údržby tohto objektu.
Táto služba sa vykonáva na základe dohodnutej zmluvy/objednávky počas potrebných dní, týždňov resp. mesiacov štandardne od novembra do marca.

Alternatíva 1: Pohotovosť + samotný výkon

Pohotovosť = nástup do 1 – 2 hodín od zavolania, resp. areál pripravený na určený čas.
Samotný výkon, môže byť fakturovaný hodinovou sadzbou rozdelenou na ručný a strojový odhrn / posyp alebo cenou za m2.
Výhody cien za hodiny: keď je nízky spád snehu, samotný zásah je krátky a strojný a ručný odhrn je vykonaný rýchlejšie, a teda zákazník ušetrí. 
Málo snehu = malé náklady.
Nevýhody cien za hodiny:  keď je veľa snehu samotný zásah je dlhší a teda viac hodín na objekte. Veľa snehu = veľké náklady.
Ceny za m2: Bez ohľadu na výšku snehu je cena za zásah rovnaká a zákazník sa nerozčuľuje, či sa raktor motá alebo ručný pracovník nie je dostatočne aktívny. K uvedenej cene je potrebné vedieť plochu objektu. Niektoré profesionálne firmy si vďaka internetu dokážu zistiť metráž vášho areálu, pokiaľ sú plochy zimnej údržby zjavné.

Pohotovosť sa môže ešte deliť na:

Automatickú pohotovosť  – zákazník dostáva bezstarostnosť a prenesie zodpovednosť za bezpečnosť na poskytovateľa.

Servis je dohodnutý vopred riadnou zmluvou / objednávkou na určité obdobie (november až marec).

Zmluvne je dohodnutý čas, miesto, špecifikácia prác (výška snehu) a samozrejme aj sankcie. Zákazníkovi s takouto dohodnutou zmluvou sú služby poskytované prioritne. Výjazdy si organizuje dohodnutá spoločnosť na údržbu a teda jej dispečeri. Je zásadné, potvrdiť si každý zásah hneď po vykonaní, pretože na konci mesiaca je +15C a niektorí zákazníci zabudnú,  že to bol tento mesiac,  čo tak snežilo a traktory s ručnými odhŕňačmi uňho strávili časť života. 

Pohotovosť na objednávku – spoločnosť prípadne súkromná osoba si služby objednáva vždy telefonicky podľa svojho uváženia.

Väčšinou to býva ráno do príchodu zamestnancov, zákazníkov, tovaru. Pohotovosť sa bežne účtuje november – marec.

 

Zákazník možno ušetrí na pár zákazkách, ale prichádza o komfort nesledovať počasie a je stále plne zodpovedný za bezpečnosť klientov, zamestnancov a tovarov.

Ak si chcete zimnú údržbu zarezervovať, nestačí si zaplatiť len napr. „január“ pretože zamestnanci a firmy nie sú odkázaní, len na jeden mesiac. 
Firmy a živnostníci musia platiť odvody sociálnej a zdravotnej poisťovni, leasingy, nájmy aj v mesiacoch, kedy nemajú príjem. 
Paušálom alebo pohotovosťou, je potrebné si firmu takouto formou zarezervovať. Pokiaľ si firmu a ona svojho pracovníka na zimu nezaistíte, pôjde pracovník v zime na dovolenku alebo do fabriky za pás a odtiaľ sa k vám nedostane do 1 – 2 hodín od zavolania.

Mimo paušálne a pohotovostné produkty patria: posypový materiál, vývoz snehu, úložisko snehu, odstraňovanie snehu zo striech, odstraňovanie cencúľov, zametanie snehu,  zametanie inertného materiálu a pod. sú vecou individuálnej dohody.

Alternatíva 2: Paušál

V paušále je zahrnutá pohotovosť, monitoring a zásahy podľa potreby.

Tu má výhodu zákazník, že u poskytovateľa tejto služby má najvyššiu prioritu.

Ďalšou výhodou je, že zima zákazníka finančne neprekvapí, pretože si vie na uvedenú službu vyčleniť budget. Samozrejme dodávateľ služby preberá zodpovednosť za kompletnú bezpečnosť.

Postup zimnej údržby má svoje zásady.
V prvom rade by malo prísť odstránenie nánosov snehu.
Ideálne je,  pokiaľ máte istotu, že bude snežiť,  inkriminované plochy posoliť. Sneh sa nebude na povrchu hneď držať, bude sa topiť hneď pri dopade a udrží sa ho menej. Prechádzajúce vozidlá neujazdia napadaný sneh. 
Ak objekt pred snežením neposolíte, nevadí. Len je potrebné prísť na zásah včas. Ešte pred príchodom vozidiel, ktoré by ujazdili čerstvo napadaný sneh. 
Tento krok sa musí vykonať, ak sa zanedbá, vzniká ľad.

Takže, ak si zásahy objednávate, likvidácia ľadu je vo vašej réžii. Ak sú zásahy na dodávateľovi zimnej údržby, ľad je reklamácia a mal by ju odstrániť dodávateľ na vlastné náklady. 

Včasným odhrnom a solením zabránite tvorbe ľadu. 

Samozrejme sú výnimky, keď rovno padá ,,snehodážď“, to nie je typický ľad vzniknutý udupaným snehom.

Ďalším krokom k úspešnému odstraňovaniu týchto nánosov je posyp posypovou soľou, prípadne inertným materiálom, aby sa spomalila resp. eliminovala nutnosť riešiť opätovnú zimnú údržbu.
Posyp sa vykonáva zvyčajne hneď pri odhrne nánosov. Celý tento súbor činností je započítaný do výslednej sumy zimnej údržby (pohotovosti) resp. výjazdu, ak sa nedohodnú obe strany inak.  
posypová soľ unicarback blog clánok ako vybrať správny posypový materiál - zimna udrzba
Niekedy dochádza pri zimnej údržbe k požiadavke na zametanie.
Definícia slova ZAMETAŤ:
1. metlou odstraňovať (z povrchu): z. smeti, lístie
2. metlou zbavovať smetí: z. dlážky, ulice
Definícia slova SNEH
atmosférické zrážky padajúce vo forme bieleho pápera
Ako je podľa definícii zrejmé, sneh nie je smetie, teda nejedná sa o zimnú údržbu. 
Takže od novembra do zhruba polovice marca sa odporúča nosiť zimnú obuv a 1 – 2cm snehu vás iba potešia.

Pokiaľ požadujete v zime zametanie, určite na to upozornite dodávateľa.

Pretože v zime sú stroje pripravené na odhrn snehu, majú nahodené radlice, pluhy, frézy, určite v rámci pohotovosti nemajú na technike metly.

S čím rátajte pri cenovej ponuke:

Pokiaľ kladiete prioritu na techniku, akou by mal byť udržiavaný váš areál, vysvetlíme vám s akým rozpočtom by ste mali počítať.
Nový traktor: 15000€,  radlica 2500€, soľnička 2500€
Odpis traktora: 15 000/48 mesiacov = 312,5€/ mesiac v ideálnom stave sa odpisuje stroj na letnú údržbu v lete a na zimnú údržbu v zime.
Radlica / soľnička 5000 – použiteľná len v zime, takže pri kosení na ňu nezarábame a tým pádom odpisujeme len 5 mesiacov v roku / 4 rokmi = 250€ / mesiac.
Takže len na rezerváciu stroja potrebuje strojník dostať každý mesiac od zákazníka 562,5€. Nepočítame s rezervou na servis a pod. Teraz je tu samotný strojník jeho rezervácia je min. 250€ (odvody).
Tento človek je ochotný v noci, keď vy pravdepodobne sladko spíte, byť v pohotovosti aj o 2 – 3 hodine v noci a presunúť sa na váš objekt, aby ste čistou nohou vošli v zime do objektov firmy na vaše pracovisko a sme na sume 812,5€ a nejaký drobný zisk, pretože o tomto je podnikanie.
Takže ak chcete nový pekný a len na zimnú údržbu použiteľný traktor, aby parkoval u vás na parkovisku, aby bol len pre vás, tak si nachystajte min. 1000€ na pohotovosť.
Je možné sa o váš areál starať za podstatne nižšie náklady, len to nemusí byť najnovší stroj zakúpený z Eurofondov, môže to byť stavebný stroj, môže to byť autopluh, SUV, proste čokoľvek, čo neohrozuje majetok a zdravie.
Podstatný je bezpečný a upravený areál za rozumné náklady.
Zimy sú rôzne a už čoraz viac teplejšie a v menšom rozsahu, no i napriek otepľovaniu zvykne zima prekvapiť. 
Nie sú to už dlhodobé sneženia, metrové kopy na krajniciach, po kolená sa borenie v snehu sú to sneženia pár hodinové, ale stoja za to.
Zvykne skolabovať autobusová, kamiónová doprava. Vodiči neprispôsobia jazdu stavu vozovky a dochádza k škodám na zdraví a majetku v krátkom čase. Sú odolní ľudia (hlavne deti), ktorí sa tešia a sú ľudia, ktorí majú zo snehu panický strach.

,,Sneh príde a o pár dní sa roztopí,,.

Niektoré firmy zimu neriešia. Zapadne zákazník, nevadí ,,za dva dni sa to roztopí“ a pokračujeme. Zapadne zamestnanec, nevadí dojde pešo.
Vtedy začnú narýchlo riešiť odhrnutie snehu. Samozrejme v danej chvíli musí takýto zákazník očakávať vysokú cenu a nástup na zásah až keď firmy zabezpečia bezpečnosť u zákazníkov, ktorí si ich na začiatku rezervujú a platia si pohotovosť resp. paušál, čo sa ráta na desiatky hodín.
Na druhej strane sú aj firmy, ktorým záleží na zákazníkoch, na ich bezpečnosti, na čistom odhrnutom pozemku, sú závislí na bezproblémovej doprave tovaru.
Zamestnanci chodia včas do zamestnania bez ohľadu na počasie. 
MHD k areálu je prejazdná, aj keď to nie je ich pozemok.
A toto sú zákazníci, ktorí využívajú služby pravidelnej zimnej údržby (pohotovosti/ paušálu) externými spoločnosťami.

Veríme, že bol pre vás tento článok poučný a budete dbať na to, aby váš objekt bol pravidelne udržiavaný.

Ak si s tým neviete rady sami, kontaktujte profesionálov a oni to urobia za Vás odborne a zodpovedne.

Záleží im na vašom bezpečí.

Prajeme bezpečné prežitie zimných období.

výseky a výruby unicarback údržba exteriérov

VÝRUBY A VÝSEKY

Výruby a výseky sa robiapodľa potreby v prípade, ak konáre stromov alebo kríkov siahajú kam nemajú. Mnohokrát sú to náletové dreviny.

jar blog kosenie - vertikutacia - aerifiakcia - udrzba exterierov - unicarback

Údržba exteriéru a prichádzajúca jar

Aké úpravy exteriérov je potrebné urobiť s prichádzajúcou jarou?

unicarback blog clánok ako vybrať správny posypový materiál - zimna udrzba

Ako vybrať správny posypový materiál?

Čím by bolo najlepšie posypať vašu príjazdovú cestu ku vašej spoločnosti, parkoviská, chodníky okolo budov tak, aby boli bezpečné a nekĺzalo sa na nich?

sneh na tráve - kosačka unicarback - zimna udrzba - ako zazimovať kosačku

Ako zazimovať kosačku?

V tomto článku, ako už je z nadpisu jasné, sa dozviete ako správne zazimovať záhradnú kosačku.

článok - vertikutacia a aerifikacia travnika unicarback _ udrzba exteriérov

Vertikutácia a aerifikácia trávnika

Snívate o prenádhernom ukážkovom hustom trávinku, no nedarí sa vám to docieliť? Samotné kosenie trávnika nestačí!

clánok ako pripraviť trávnik na zimu unicarback_ udrzba exteriérov _

Ako pripraviť trávnik na zimu

V tomto článku nájdete postup na správne zazimovanie trávnika. To je jednou zo základných činností v jesennom období v záhrade.

unicarback clanok burina postreky travnik - rady a tipy

Ako často je potrebné kosiť?

Potrebovali by ste zopár rád pre správne a efektívne kosenie Vášho trávnika ? Tu sú . Naša praktická skúsenosť je nasledovná: Zákazníci (firmy a...
unicarback clanok burina postreky travni k - zahrada rady a tipy

Ako na trávniky, zámkové dlažby a obrubníky bez buriny

Chcete sa zbaviť nechcenej buriny, no neviete ako? S týmito radami to zvládnete. Snažíte sa zbaviť buriny všemožne, no nedarí sa Vám to? Poďme sa...