0911 474 071 info@unicarback.com

Najčastejšie otázky a odpovede

1. Mám záhradu v obci XY. Poskytujete služby aj tam?

Áno. Keďže sme spoločnosť s NAJväčším pokrytím našich služieb na Slovensku, sme všade. Zo 79 okresov sme v súčasnej dobe v 62. To znamená,  že radi obsadíme aj tie zvyšné 🙂

Unicarback mapa pokrytia služieb 2020

2. Kedy mi prídete pokosiť?

V každom okrese sme minimálne jedenkrát mesačne.

Aby bola vaša cena, čo najnižšia je najvhodnejšie spojiť údržbu vášho pozemku s ostatnými zákazníkmi.

Samozrejme dokážeme vykonať zásah aj do 24h od požiadavky.

3. Čo potrebujete vedieť k vykonaniu?

a) miesto realizácie
b) aké práce požadujete?
c) aktuálne fotografie miesta / pozemku (toho,  čo chcete upraviť)
d) termín realizácie
e) plocha (ak ju neviete presne,  pošlite nám GPS miesta a my si to zistíme
f) kontaktný email a telefón

4. Potrebujem pokosiť záhradu, aký je postup?

Napíšte nám. Potrebujeme vedieť: čo, kde, kedy,  koľko viď odpovede na otázku č. 3

  1. Následne posielame cenovú ponuku.
  2. Po odsúhlasení ponuky a termínu nám pošlete emailovú objednávku.
  3. Následne práce vykonáme  na 100%, čoho dôkazom bude Vaša prítomnosť pri preberaní prác, resp. v prípade vašej neprítomnosti vykonáme fotodokumentáciu a na základe nej vám vystavíme faktúru. 

Štandardná splatnosť faktúry  je 7 dní.

5. Čo ovplyvňuje cenu?

a) výška a objem porastu (tz. v podstate periodicita výkonu prác), čím nižšia tráva,  kríky a pod. tým nižšia cena

b) intenzita výkonu prác

c) termín realizácie (pokiaľ je termín v našej réžii,  je to pre vás cenovo najvýhodnejšie) Logistické odd. tým pádom plánuje najefektívnejšie.

Napr. objednávka je 5x ročne,  tak my práce vykonávame tak,  aby bol váš pozemok stále upravený.

6. Odkiaľ ste?

Sídlo spoločnosti je v Žiline.

V jednotlivých krajoch Slovenska máme našich regionálnych pracovníkov, takže máme vás všetkých blízko.

7. Mám na pozemku invazívne rastliny. Viete mi s tým pomôcť?

Naša spoločnosť môže pracovať s prípravkami na ochranu rastlín.

Spĺňame prísne podmienky týkajúce sa chemickej likvidácie nežiaducich a inváznych rastlin.

Likvidácia prebieha nasledovne: pokosením, pohrabaním a likvidáciou, následným postrekom pri výške cca 15cm a zhruba o dva týždne znova postreky pozostatkov.

Celý tento proces znamená 3x návštevu u vás a cena je od 1,20€/m2 s DPH.

8. Čo mi hrozí keď mám na pozemku pohánkovec japonský?

Za porušenie zákona hrozí pokuta do výšky 3 000 eur. Právnickým osobám dokonca do výšky 10-tisíc eur.

Pohánkovec japonský (syn. krídlatka japonská) – Fallopia japonic je jedna zo siedmych inváznych rastlín. Podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je termínom invázna rastlina na Slovensku označených sedem druhov.

Tento zákon hovorí: Invázne druhy je zakázané dovážať, držať, pestovať, rozmnožovať, obchodovať s nimi, ako aj s ich časťami alebo výrobkami z nich, ktoré by mohli spôsobiť samovoľné rozšírenie invázneho druhu. Vlastník (správca, nájomca) pozemku je povinný odstraňovať invázne druhy zo svojho pozemku a o pozemok sa starať takým spôsobom, aby zamedzil opätovnému šíreniu inváznych druhov, a to na náklady pôvodcu ich šírenia, ak je známy, inak na náklady štátu.

9. Čo je to invázna rastlina?

Invázne rastliny sú nebezpečné najmä pre pôvodné slovenské druhy. Väčšina z nich pochádza z horských oblastí, a zatiaľ čo tam musia bojovať o prežitie, na Slovensku, kde sú výrazne miernejšie podmienky, sa im darí. Dobrým príkladom je netýkavka žliazkatá – pochádza z Himalájí. „Invázne rastliny sa nekontrolovateľne rozrástli. Nemajú tu navyše svojich prirodzených nepriateľov, ktorí by ich požierali. Nič im tu nebráni v raste,“ Veľmi dobre sa im darí na staveniskách.

Zlý vplyv majú invázne rastliny aj na poľnohospodársku pôdu. Znehodnocujú ju. „Majú plytký koreňový systém. Nespevňujú ju a vrchnú časť, kde je najviac živín, odnáša vietor alebo odplavuje voda. Dochádza k erózii. Na takejto pôde je neskôr problém niečo dopestovať,“

Invázne rastliny sa nedajú zlikvidovať len mechanicky. Nestačí ich vyrezať a odviezť preč z pozemku. V takomto prípade dokonca človek narobí viac škody. „Napríklad pohánkovec sa rozširuje odrezkami. Stačí, že niečo zostane v zemi a znova vyrastie.“

10. Ako zistím, že mám na pozemku inváznu rastlinu?

Vytláčajú pôvodné rastliny. Napríklad v okolí pohánkovca je vždy široký kruh, ktorý je takmer bez akejkoľvek inej zelene. Rovnako pekne vyzerajúca slnečnica hľuznatá, známa skôr ako topinambur, nedovolí ostatným kvetinám okolo seba rásť. Tvorí zhluky, často rastie spolu s netýkavkou pri riekach.

11. Likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu (BRO). Dokážete aj zabezpečiť odvoz, resp. likvidáciu pokosenej trávy/kríkov?

Samozrejme, naša spoločnosť je:

– registrovaná na činnosť zhodnocovania BRO podľa § 97 ods.3 zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch.

– registrovaná na OU Odd. starostlivosti o životné prostredie (ďalej len OSZP) a oprávnená na nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom.

– sme oprávnený na odvoz a likvidáciu vzniknutého odpadu v zmysle zákona č. 75/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom na situáciu okolo BRO, je najvhodnejšie pre fyzické osoby (FO) zúčastniť sa vývozu, pretože podnikateľské subjekty platia za uskladnenie bio odpadu poplatky od 35€/t, a FO to majú zadarmo. Takmer v každom okrese je kompostovisko fungujúce na takomto princípe.

V prípade likvidácie konárov, tie dokážeme drviť a môžu sa opätovne použiť ako dekorácia, resp. výživa pre rastlinstvo.

logo_unicarback_trademark_ochranna znamka

NONSTOP DISPEČING

0911 474 071