0911 474 071 info@unicarback.com

Certifikáty a ocenenia

Záleží nám na kvalite našich služieb a spokojnosti našich klientov.

logo_unicarback_trademark_ochranna znamka

Systém enviromentálneho manžérstva

Systém manžérstva proti korupcii

Naša spoločnosť môže pracovať s prípravkami na ochranu rastlín. Spĺňame prísne podmienky týkajúce sa chemickej likvidácie nežiaducich a inváznych rastlin.

Sme spoločnosť registrovaná na OU Odd. starostlivosti o životné prostredie (ďalej len OSZP) a oprávnená na nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom

Sme oprávnený na odvoz a likvidáciu vzniknutého odpadu

Sme držiteľom certifikátu 2020 Register solventných firiem

Sme držiteľom certifikátu Hodnotenie dôveryhodnosti 2019

Sme držiteľom certifikátu Hodnotenie dôveryhodnosti 2018

Poďakovanie - Žilinský samosprávny kraj

Certifikát Top 10 finalista v súťaži Podnikateľský nápad roka

Top 10 finalista v súťaži Podnikateľský nápad roka

Osvedčenie o zápise úžitkového vzoru - Autopluh

Patentová listina - Autopluh

Osvedčenie o zápise úžitkového vzoru - Autopluh