0911 474 071 info@unicarback.com

V lete čisté, pokosené a upravené pozemky,

v zime bezpečné chodníky a komunikácie.

Referencie

Naša práca v číslach

Počet obcí, v ktorých poskytujeme služby

Počet objektov, v ktorých vykonávame údržbu

Počet pokosených m2 za rok 2020

Služby

Cenník zobrazíte kliknutím na požadovanú službu.
Unicarback - Odhrn snehu
Unicarback - Posyp pevných plôch
Unicarback - Likvidácia snehu zo striech
Unicarback - Dodávka posypového materiálu
Unicarback - Dispečing 24_7
Unicarback - Kosenie trávy so zberom a bez zberu
Unicarback - Chemické postreky burín a inváznych rastlín
Strihanie a orezy kríkov a stromov - Unicarback
Klčovanie výseky a výruby Unicarback
Likvidácia trávy a biologicky rozlozitelneho odpadu- Unicarback

Kontakt

0911 474 071

INFO@ UNICARBACK.COM

FRAŇA MRÁZA 22, ŽILINA