0911 474 071 info@unicarback.com

V lete čisté, pokosené a upravené pozemky,

v zime bezpečné chodníky a komunikácie.

Referencie

Fakty s číslami

Služby poskytujeme v tomto počte obcí

Kosíme toľko objektov

Tento rok sme pokosili m2

Služby

Unicarback - Kosenie trávy so zberom a bez zberu
Unicarback - Chemické postreky burín a inváznych rastlín
Strihanie a orezy kríkov a stromov - Unicarback
Klčovanie, výseky a výruby - Unicarback
Likvidácia trávy a biologicky rozlozitelneho odpadu- Unicarback
Unicarback - Odhrn snehu
Unicarback - Posyp pevných plôch
Unicarback - Likvidácia snehu zo striech
Unicarback - Dodávka posypového materiálu
Unicarback - Dispečing 24_7

Kontakt

0911 474 071

INFO@ UNICARBACK.COM

FRAŇA MRÁZA 22, ŽILINA