0911 474 071 info@unicarback.com

Cenník služieb

logo_unicarback_trademark_ochranna znamka

Letná údržba zelene, kosenie trávy, klčovanie, výseky, výruby, likvidácia BRO

unicarback kosenie travy

Kosenie/mulčovanie

kosenie bez zberu a likvidácie trávy

do 500㎡ – 50 € bez DPH 
do 1000 ㎡ 100 € bez DPH 
nad 1000 ㎡ 0,05 €/㎡

Pravidelné kosenie so zberom, odvoz a likvidácia trávy

do 500㎡ – 50 € bez DPH 
do 1000 ㎡ 100 € bez DPH 
nad 1000 ㎡ 0,05 €/㎡
ceny sú závislé na pravidelnosti a rozsahu

Nepravidelné kosenie so zberom, odvoz  a likvidácia trávy

závisí od výšky trávy množstva *zdrevnatenia náletov

*kým sa rastlina nestane tvrdou drevnatou

cena za ㎡- 0,10 €/㎡

Strihanie a orezy kríkov, živých plotov a stromov

cena závisí od výšky, hrúbky a  množstva 
  •  s rebríkom, bez rebríka, hrúbky a množstva
  • s plošinou, bez plošiny, hrúbky a množstva
od 1 €/㎡

Klčovanie a výsek neudržiavaných pozemkov 

od 0,40 €/㎡ 
unicarback-likvidacia-travy-a-krikov-bro

Likvidácia trávy a BRO

od 30€ bez DPH za tonu / 36€ s DPH za tonu

Odvoz a likvidáciu vzniknutého odpadu poskytujeme v zmysle zákona č. 75/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov.